• Awaryjne otwieranie samochodów i mieszkań 606 45 15 03
  • masterkey@wp.pl
  • Kalisz, ul. Górnośląska 69A

System Master Key

Co to jest system klucza "master key"?

To otwieranie wszystkich drzwi jednym kluczem. Użytkownik prywatnego mieszkania, pracownik firmy, urzędnik, nauczyciel itp. Każdy z nich może posługiwać się tylko jednym kluczem.

Gdzie można zastosować system master?

Mieszkanie
W mieszkaniu najczęściej posiadamy dwa zamki, więc najprostsza forma systemu, to jeden klucz do obydwu zamków.

Firma
Szef / właściciel firmy ma klucz pasujący do wszystkich pomieszczeń. Każdy pracownik posiada klucz, który może otworzyć tylko te pomieszczenia, do których ma dostęp. Klucz pracownika nie otworzy gabinetu szefa.

Urząd
Podobna zasada jak w firmie, np. szef wydziału otwiera wszystkie gabinety w swoim wydziale, jednak jego klucz nie otwiera innych działów, każdy urzędnik swój gabinet. Natomiast wszystkie klucze pasują do wspólnych pomieszczeń np. wc , korytarzy, pomieszczeń socjalnych itp.

Może także istnieć klucz tzw. generalny, który otwiera wszystkie pomieszczenia dla administracji, lub służb ratowniczych w sytuacji zagorzenia.

Czy jest bezpieczny?

Tak! Wszystkie elementy w systemach klucza, to wyroby atestowane o wyższych parametrach niż wkładki detaliczne. Największą ochrona objęte są klucze i ich sposób dystrybucji. Można je dorobić tylko w wybranych miejscach za okazaniem specjalnej Karty Bezpieczeństwa. Klucze są zastrzeżone i opatentowane co oznacza, że ich dorobienie w zwykłych punktach usługowych, jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.